Üyelik Sözleşmesi

PARCAKABLO.NET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Alikahya Fatih Mah. Seymen Cad. No: 61 – İzmit / KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Yıltes Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. bundan böyle YILTES olarak anılacaktır. YILTES’ in internet üzerinden kablo satış sitesi olan http://www.parcakablo.net bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.

Kendisine ait olan kabloları satmak maksadıyla bu sözleşmeyi onaylayıp SİTE’ ye üye olan, ve kablolarını satışa koyan gerçek yada tüzel kişi bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.

SİTE’ de SATICI’ lar tarafından satışa sunulmuş olan kablolardan dilediklerini bu sözleşmeyi onaylayıp SİTE’ ye üye olmak kaydıyla satın alan gerçek yada tüzel kişi bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.

2- KONUSU

Bu sözleşme, SİTE aracılığı ile kablo almak veya satmak isteyen ALICI ve SATICI’ lar ile YILTES arasındaki işleyişi düzenler.

3- SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Kendisine ait olan kabloları satmak isteyen SATICI adayı öncelikle SİTE ‘ ye üye olur.

SİTE’ ye üye olan SATICI üye girişi yapmak suretiyle kablolarını satışa sunar.

SİTE’ de yayınlanan kablolardan dilediklerini almak isteyen ALICI, SİTE’ ye üye olduktan sonra satın alma talebini onaylar.

ALICI tarafından yapılan satın alma talebinin SATICI’ ya ulaşması ile YILTES her iki tarafla irtibata geçer ve kablonun nakliyesini organize eder.

ALICI, kablo bedelinin tamamını (Katma Değer Vergisi dahil) YILTES banka hesaplarından herhangi birine yatırır ve YILTES’ i bilgilendirir.

Kablo bedelinin banka hesaplarına yatırıldığını teyit eden YILTES sevkiyatı gerçekleştirir.

Kablonun ALICI’ ya ulaşması ile ALICI tarafından kablonun alındığı ve herhangi bir problem olmadığına dair onay beklenir.

ALICI’ nın “Sipariş ettiğim tüm kabloları noksansız olarak teslim aldım” onayını vermesine müteakip YILTES, SATICI’ yı bilgilendirir ve kablo faturasını kesmesini ister.

SATICI tarafından YILTES’ e kesilen kablo faturasının aslı kargo ile gönderilir.

Fatura aslının ulaşması ile birlikte YILTES fatura bedelinin ödemesini gerçekleştirir.

4- SORUMLULUKLAR

4.1 SATICI’ NIN SORUMLULUKLARI.

SATICI olabilmek için SİTE’ ye üye olmak mecburidir.

Kablo satışı yapabilmek için fatura kesilmesi zorunludur, dolayısıyla bireysel olarak SİTE’ ye üye olanlar SATICI vasfını taşımadıkları için kablo satışı yapamazlar.

SATICI, SİTE’ de satışa sunduğu kablolar ile ilgili yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler veremez. SATICI’ nın ekleyeceği kablolar YILTES tarafından kontrol edilmeksizin yayınlanmaktadır.

SATICI tarafından SİTE üzerinde satışa sunulan kabloların tamamı veya bir kısmı kullanılmış kablo olamaz. Dolayısıyla, demontaj kablo satışı kesinlikle yasaktır.

SİTE üzerinden kablo siparişi veren ve ödemesini gönderen ALICI’ nın, sipariş konusu kabloları “Tam ve noksansız olarak teslim aldığını, siparişi ile gelen kablolar arasında fark olmadığını, tamamının veya bir kısmının ayıplı/kusurlu olmadığını” teyit etmesine kadar kablolar SATICI sorumluluğundadır.

ALICI’ ya teslim edilmek üzere gelen kablonun eksik, hasarlı, ayıplı, kusurlu veya demontaj malzemesi olduğu gerekçesi ile ALICI tarafından kabul edilmemesi ve bunun ispatlanması halinde kablonun nakliyesi SATICI tarafından karşılanır.

YILTES tarafından SATICI’ ya ödeme yapılabilmesi için fatura aslının YILTES’ e ulaşması mecburidir.

4.2 ALICI’ NIN SORUMLULUKLARI

ALICI olabilmek için SİTE’ ye üye olmak mecburidir.

ALICI’ nın vereceği kablo siparişlerinin geçerlilik kazanabilmesi için, sipariş bedelinin tamamının (Katma Değer Vergisi dahil) YILTES banka hesaplarından herhangi birisine yatırılması mecburidir.

ALICI, sipariş ettiği kabloların nakliyesini ödemekle yükümlüdür.

Kabloların nakliyesi esnasında oluşabilecek riskler ALICI sorumluluğundadır. ALICI dilerse bedelini ödemek şartıyla nakliye sigortası yaptırabilir.

ALICI, kabloların kendisine teslim edilmesi esnasında tüm gözlem ve kontrollerini yaparak “Tam ve noksansız olarak teslim aldığını, siparişi ile gelen kablolar arasında fark olmadığını, tamamının veya bir kısmının hasarlı, ayıplı, kusurlu olmadığını” teyit etmek, veya gerekçeleri ve kanıtları ile birlikte gelen kabloların problemli olduklarını YILTES’ e bildirmek mecburiyetindedir.

ALICI tarafından teslim alınan ve SİTE aracılığı ile onaylanan kabloların geri iadesi hiçbir suretle mümkün değildir.

4.3 YILTES’ İN SORUMLULUKLARI.

YILTES mevcut sistemin sahibi olduğundan dolayı tüm işleyişin teknik sorumlusudur.

ALICI’ nın sipariş ettiği ve bedelini YILTES banka hesabına yatırdığı tüm paralar YILTES sorumluluğundadır.

YILTES herhangi bir sebepten dolayı ALICI’ nın siparişini teslim edemez ise, YILTES banka hesaplarına ALICI tarafından yatırılan tutar ALICI’ nın banka hesabına iade edilir.

5- FİYAT VE ÖDEME

SATICI SİTE’ ye kablo eklerken, kablonun tipini ve kesitini belirlediği anda güncel kablo fiyat listesindeki birim fiyat otomatik olarak görülecektir. SATICI, bu liste fiyatı üzerinden yüzdelik (%) olarak ne kadar iskonto yapmak istediğini belirleyecektir.

SATICI belirleyeceği bu satış iskontosu ile YILTES’ e fatura kesecek ve tahsilatını yapacaktır.

SATICI’ nın belirlemiş olduğu iskonto, SİTE’ de yayınlanacak satış için geçerli iskonto değildir. SİTE’ de yayınlanacak satış iskontosu ise SATICI iskontosundan 2 (İKİ) puan daha az olacaktır.

6- TEBLİGAT ADRESİ

İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir.

7- HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI

SATICI’ nın SİTE’ ye ekleyeceği kablolar YILTES tarafından kontrol edilmeksizin yayınlanmaktadır. Bu sebeple, SATICI’ nın gerçek olmayan, yanlış, yanıltıcı bilgiler yazması durumunda üyeliği askıya alınabilir veya silinebilir.

8- ÜYELİK DEVRİ

ALICI ve/veya SATICI, üyelik hakkının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı hiçbir gerçek yada tüzel kişiliğe devredemeyeceğini kabul ve beyan eder.

9- ANLAŞMAZLIK HALİ

Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda KOCAELİ İli Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI ve SATICI, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda YILTES’ e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik postayı HUMUK 287. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder.

İş bu sözleşme 9 maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş ve elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle kabul edilmiş sayılır. YILTES gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir, ALICI ve/veya SATICI bunları peşinen kabul etmiş sayılır.